YACINE

Infinite Book Keeper

45.00
_MG_8766-2.jpg
_MG_8767-2.jpg
_MG_8768-2.jpg

Infinite Book Keeper

45.00

Hand-carved elephant book keeper made from mahogany wood.

 • Origin: Ghana
 • Care: Wipe dust with cloth.
 • Dimensions for upper half of elephant:
  • l.  4.6   w.  4   h.  6.3   inches  
 • Dimensions for lower half of elephant:
  • l.  4.1    w.  4   h.  6.3   inches
 • Combined Dimensions:
  • l.  8.7 w.  4   h.  6.3   inches 

SKU: SQ4291659

Add To Cart

Hand-carved elephant book keeper made from mahogany wood.

 • Origin: Ghana
 • Care: Wipe dust with cloth.
 • Dimensions for upper half of elephant:
  • l.  4.6   w.  4   h.  6.3   inches  
 • Dimensions for lower half of elephant:
  • l.  4.1    w.  4   h.  6.3   inches
 • Combined Dimensions:
  • l.  8.7 w.  4   h.  6.3   inches 

SKU: SQ4291659